Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Celem działalności szkoły jest:

  • zapewnienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego;
  • realizacja programu kształcenia określonego podstawą programową zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN;
  • zapewnienie opieki uczniom podczas pobytu w szkole z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  • zapewnienie rozwoju osobowości dziecka w oparciu o wizję i misję szkoły, zgodnie  z oczekiwaniami rodziców.

Szkoła realizuje swoje cele poprzez:

  • zajęcia dydaktyczne w wymiarze obowiązkowym dla każdego ucznia, określonym odrębnymi przepisami;
  • udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;
  • realizację szkolnych programów wychowawczego i profilaktyki zgodnych z oczekiwaniami rodziców;
  • współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi statutową działalność szkoły;
  • organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-04-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 218