Guziki

Status prawny

Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym jest: Miasto Łódź

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Działalność szkoły regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Statut Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-04-2016 - Edycja treści.

04-04-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 149