Guziki

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Bożena Nawrocka

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statut Szkoły.

Kompetencje Dyrektora Szkoły - Statut Szkoły §9 - §10

Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=1622&action=4&id_item=17893&rok=2015


WICEDYREKTOR: mgr Marcin Gapys

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-04-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 459